Doelenboom

Beleidsdoel

Vervoersbeleid maken en uitvoeren

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel

Openbaar vervoer waarborgen

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen