Doelenboom

Beleidsdoel

Welzijn faciliteren en stimuleren

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel

Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel

Kwaliteit Cultuurlandschap behouden

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel

Herbestemmen van gebouwd incourant erfgoed

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen