7   Lijst subsidies buiten uitvoeringsregeling

In onderstaande lijst staan de subsidies buiten uitvoeringsregeling (UVR). In de kolom wijzigingen staat aangegeven of de subsidie nieuw, gewijzigd of ongewijzigd is.

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2018

Gewijzigd

Programma 2 Bereikbaarheid

2.1.3

VRA/ HOV Amstelveen-Uithoorn

€ 1.893.681

2.3.2

Gemeente Haarlem/ Herinrichting Houtplein

€ 3.700.000

verwijderd

2.2.1

Gemeente Hilversum/ Fietsenkelder station Hilversum

€ 2.750.000

verwijderd

2.2.1

Gemeente Hilversum/ Kleine spoorbomen Hilversum

€ 1.000.000

verwijderd

2.2.1

Gemeente Gooisemeren/ Inpassing nieuwe westelijke entree station Naarden Bussum

€ 250.000

verwijderd

2.2.1

Gemeente Gooisemeren/ Transformatielocatie fietsenstalling/voormalige garage Albrechtlaan Bussum

€ 2.750.000

verwijderd

2.2.1

Gemeente Gooisemeren/ Aanpassen Stationsweg Bussum

€ 280.000

verwijderd

2.2.1

Gemeente Gooisemeren/ Uitbreiding fietsparkeervoorziening station Bussum Zuid

€ 75.000

verwijderd

2.2.1

Gemeente Gooisemeren/ Aanpassen wegvakken overweg omeniuslaan/Zwarteweg Naarden-Bussum

€ 80.000

verwijderd

2.2.1

Gewest Gooi en Vecht/ Creeren van nieuwe regionalesnelfietsroutes

€ 375.000

verwijderd

2.2.1

Gemeente Aalsmeer/ Ongestoord Logistieke verbinding

€ 10.550.000

verwijderd

2.1.2

Gemeente Alkmaar/ Kogendijk/N9

€ 1.500.000

2.1.2

Gemeente Alkmaar/Bergerweg

€ 1.000.000

2.1.2

Gemeente Alkmaar/Koelmalaan/Willemde zwijgerlaan

€ 1.000.000

Al verwijderd bij 2 BW

2.1.2

Gemeente Heiloo/ Aansluiting A9 Heiloo

€ 1.500.000

2.1.4

Gemeente Den Helder / Aanpassen Boerenverdrietsluis

€ 1.000.000

2.2.1

Gemeenten Zaanstad + Wormerland/ Vervanging Zaanbrug

€ 11.562.750

2.3.2

Gemeente Texel: Pilot Texel

€ 383.000

2.3.2

Gemeente Almaar: Investeringsagenda OV

€ 1.429.000

Gewijzigd

2.3.2

Gemeente Bussum: Investeringsagenda OV

€ 85.000

Gewijzigd

2.3.2

Gemeente Haarlem: Investeringsagenda OV

€ 4.124.000

Gewijzigd

2.3.2

Gemeente Heemskerk: Investeringsagenda OV

€ 105.151

Al verwijderd bij 2 BW

2.3.2

Gemeente Heerhugowaard: Investeringsagenda OV

€ 80.000

2.3.2

Gemeente Hilversum: Investeringsagenda OV

€ 325.000

2.3.2

Gemeente Hoorn: Investeringsagenda OV

€ 50.000

Al verwijderd bij 2 BW

2.3.2

Gemeente Velsen: Investeringsagenda OV

€ 2.200.000

2.3.2

RWS: Investeringsagenda OV

€ 1.229.650

Al verwijderd bij 2e BW

2.3.2

Gemeente Wijdemeren: Investeringsagenda OV

€ 50.000

Verwijderd

2.3.2

RWS: Investerings agenda

€ 100.000

Nieuw

2.2.1

Stichting CROW: bijdrage Kennisplatform Verkeer en Vervoer

€ 185.000

8.2.1

Stichting Amsterdam Economic Board / bijdrage Amsterdam Smart City

€ 100.000

Verwijderd.Naar Programma 8

2.3.2

Gemeente Texel/ Texelhopper 2e fase

€ 703.000

2.3.2

RWS: Busvoorzieningen A1

€ 1.500.000

2.3.1

Regionaal Overlegorgaan Consumentenbelangen Openbaar vervoer: Jaarlijkse bijdrage

€ 50.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2018

Gewijzigd

Programma 3 Water

3.1.2

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: Prins Hendrikdijk

€ 705.946

3.1.2

Gemeente Texel: Fietspad Prins Hendrikdijk

€ 357.837

3.2.1

Gemeente Waterland: vooronderzoek naar officiële zwemplek Marken

€ 11.000

3.2.1

Recreatieschap WF: Aquapunctuurpunt Rustenburg-Verlaat

€ 60.000

3.2.1

HHNK: Aquapunctuurpunt Engewormerbrug

€ 750.00

3.2.1

Gemeente Drechterland: vooronderzoek naar 2 officiële zwemplekken IJsselmeerkust

€ 22.000

3.2.1

HHNK, subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Ursemmerplas

€ 80.000

Nieuw

3.1.2

Icoon Afsluitdijk, kunst op de Afsluitdijk

€ 500.000

Nieuw

3.1.2

Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE), Onderzoek natte dooradering

€ 15.000

Nieuw

3.2.1

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / Waterberging en Natuur

€ 450.000

Nieuw

3.2.1

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht/ Waternet, aanleg golfbrekers in de Amstel

€ 400.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2018

Gewijzigd

Programma 4 Milieu

4.1.1

Stichting heet Belangengroep Nauerna (BGN)/Plaatsen peilbuizen

€ 6.000

Verwijderd

4.1.2

InVesta / Infrastructuur en voorzieningen InVesta

€ 960.000

4.1.2

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

€ 131.877

Gewijzigd

4.1.2

Regionale Brandweer Amsterdam/Amstelland

€ 17.250

Gewijzigd

4.1.2

Milieudienst IJmond

€ 120.000

Gewijzigd

4.1.2

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

€ 268.552

Gewijzigd

4.1.2

Omgevingsdienst Flevoland-Gooi en Vechtstreek

€ 57.142

Gewijzigd

4.2.1

NEMIS

€ 50.000

4.2.1.

N.V. Meerlanden; realisatie CO2 infrastructuur voor glastuinbouw

€ 706.000

Nieuw

4.2.1

N.V. HVC Alkmaar; afvang CO2 bij biovergister Middenmeer

€ 794.000

Nieuw

4.2.1.

OCAP BV; CO2 vervloeiing en lokaal distributienetwerk voor glastuinbouwgebieden Alton en Het Grootslag

€3.000.000

Nieuw

4.2.1

OCAP BV; CO2 fase De Kwakel

€ 4.000.000

Nieuw

4.2.1

ECN; Solar Lab

€14.000.000

Nieuw

4.2.1.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier / verbetering kwaliteit zwemwater Ursemmerplas

€ 80.000

Nieuw

4.1.1

Milieufederatie NH/sterren dichterbij

€ 36.400

4.1.2

Groen Gas Noord-Holland BV/Milena-Olga-Esme

€ 500.000

Verwijderd

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie/ garantstelling* 2018

Gewijzigd

Programma 5 Ruimte

5.1.1

Gemeente Castricum; opknappen stationsomgeving

€ 500.000

5.1.1

Gemeente Haarlem; bijdrage Gebiedsontwikkeling Koepelterrein t.b.v. versnelling binnenstedelijk bouwen

€ 1.000.000

Nieuw

5.1.1

Gemeente Uitgeest; opknappen openbare ruimte in het stationsgebied Uitgeest

€ 180.000

Nieuw

5.1.1

Gemeente Amsterdam; organisatie Flexibele Schil Versnelling Woningbouw MRA

€ 700.000

Nieuw

5.1.1

Gemeente Amsterdam; gebiedsontwikkelingsteams Flexibele Schil Versnelling Woningbouw MRA

€ 2.000.000

Nieuw

5.1.2

Gemeente Zaanstad; bijdrage sanering voormalig industrieterrein Kan Palen/Touwen

€ 3.500.000

Nieuw

5.1.2

Gemeente Alkmaar; verbetering kwaliteit openbare ruimte en bereikbaarheid rond station Alkmaar Noord

€ 200.000

Nieuw

5.1.2

Gemeente Den Helder; geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein

€ 25.000

5.1.2

Gemeente Hollands Kroon; geluidbeperkende maatregelen permanent motorcrossterrein

€ 25.000

5.1.2

Stichting Noord-Hollandse Geluid Sporten Phoenix (NHGS Phoenix); Motorcross Noord-Holland

€133.148

Gewijzigd

5.1.2

Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio;
Tweede Tranche Leefbaarheidsfonds Schipholregio

€ 10.000.000

5.1.2

Stichting Ondersteuning Omgevingsraad Schiphol (SOORS)

€ 112.500

5.1.2

Vervolg Nieuw-West Airport Express

€ 120.000

Gewijzigd

5.1.2

Gemeente Laren, Hilversum & Gooise Meren gezamenlijk; aanpassing van het knooppunt A1-Crailo

€ 200.000

5.3.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

€ 1.518.286

Verwijderd

5.3.1

Eijkelboom B.V.; verbeteren ecologische waarde bedrijventerrein Oude Meer

€ 30.000

5.3.1

Tulipower B.V.; De Natuurzuil

€ 30.000

5.3.1

Damen Shiprepair Amsterdam B.V.; biodiversiteit op terrein Damen Shiprepair Amsterdam

€ 30.000

5.3.1

Recreatieschap West-Friesland; aanpassen knelpunten regionaal vaarnetwerk

€ 250.000

5.3.3

Regio College; robotisering

€ 130.000

5.3.1

Coöperatie Breedband Alkmaar Buiten U.A.*

€ 4.500.000

5.3.1

Coöperatie Breedband Beemster U.A.*

€ 6.000.000

5.3.1

Gemeente Hoorn; bijdrage maaien waterplanten Markermeer 2018

€ 60.000

Nieuw

5.3.1

Gemeente Almere; bijdrage maaien waterplanten IJmeer 2018

€ 13.000

Nieuw

5.3.1

Stichting Waterrecreatie Nederland; bijdrage ontwikkeling webapp waterplanten

€25.000

Nieuw

5.3.1.

Holland Boven Amsterdam/Marketing Noord-Holland Noord

€ 75.000

Nieuw

5.3.1

Coöperatie Bergen Breedband U.A.*

€ 1.059.941

5.3.1

Coöperatie Veenglas*

€ 500.000

5.3.1

Gemeente Hollands Kroon Breedband*

€ 13.400.000

gewijzigd

5.3.1

Stichting Breedband Wijdemeren*

€ 2.660.000

verwijderd

5.3.1

Glasvezel De Kwakel B.V.*

€ 155.000

5.3.1

Glasvezel Landelijk Amsterdam Noord*

€ 1.548.910

gewijzigd

5.3.1.

Glasvezelnetwerk Noordkop B.V.*

€ 20.000.000

nieuw

5.3.1

Stichting Glasvezel Buitengebied Amstelveen*

€ 2.202.200

gewijzigd

5.3.1

Stichting buitengebied Waterland*

€ 2.759.650

5.3.1

Glasvezel Noordkop Kabeltex B.V.*

€ 18.400.000

verwijderd

5.3.1

Stichting Glasvezel Rijnlanderweg e.o.*

€ 687.720

5.3.1

Stichting Breedband Wormerland buiten*

€ 1.906.450

gewijzigd

5.3.3

Horizon College; Dudok Huis (huis van de toekomst), Duurzaam bouwen

€ 90.000

5.3.3

Horizon College; zorgtechniek in de wijk, gekoppeld aan Dudok Huis

€ 65.000

5.3.3

Clusius College; Green Food NH (Powerhouse MBO-WO)

€ 130.000

5.3.3

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord; talentprogramma

€ 65.000

5.3.3

ROC de Kop - Horizon College; samenwerking instroom technisch VMBO-MBO-TIB

€ 150.000

5.3.3

ROC Amsterdam; House of Digital

€ 90.000

5.3.4

Greenport Noord-Holland Noord; programmabureau

€ 165.000

5.3.4

Greenport Noord-Holland Noord; uitvoeringsprogramma

€ 100.000

5.3.3

Inholland Alkmaar; TerraTechnica

€ 75.000

5.3.3

Techport-Gemeente Velsen; Innovation Warehouse

€ 1.000.000

5.3.3.

Nova College; Greenbizz (circulaire economie)

€ 65.000

nieuw

5.3.3.

Technisch College Velsen; doorgaande leerlijn VMBO/MBO

€ 75.000

nieuw

5.3.3.

ROC Amsterdam; Technisch Talent Werkt MRA

€ 45.000

nieuw

5.3.3

ROC Amsterdam; pedagogische medewerkers en onderwijsassistenten

€ 50.000

5.3.4

N.V. HVC Alkmaar/Afvang CO2 bij bio-vergister Middenmeer

€ 1.500.000

verwijderd

5.3.4.

Hollands Kroon; bouw scheepsdok tbv oa visserij

€ 50.000

nieuw

5.3.4

Gemeente Haarlemmermeer; ontsluitingsweg PrimA4a

€ 800.000

5.3.4

Greenport Aalsmeer; programmabureau

€ 150.000

5.3.4

Greenport Aalsmeer; uitvoeringsprogramma

€ 100.000

5.3.4

Kennis Centrum Plantenstoffen; Biobased Greenports

€ 50.000

* Voor de aanleg van glasvezel worden garantstellingen afgegeven. Het betreft hier dus geen verstrekking van een subsidie. Juridisch gezien is echter de grondslag voor deze garantstelling een beschikking “buiten uitvoeringsregeling”, waardoor ze in deze lijst moeten worden opgenomen.

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2018

Gewijzigd

Programma 6 Groen

6.1.1

Regio Gooi- en Vechtstreek; Groene Uitweg, Recreatiemakelaar Gooi en Vechtstreek

€ 31.212

6.1.1

Staatsbosbeheer Regio West; Haneplas Texel

€ 173.205

Nieuw

6.1.2

Stichting Icoon Oostelijke Vechtplassen; prijsvraag Icoon (Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen)

€ 30.000

6.1.2

Gemeente Wijdemeren; gebiedsloods (Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen)

€ 140.000

6.1.2

Gemeenten (vindt nog overleg plaats); ecologische verbindingen en faunapassages (GV 53)

€ 60.000

Verwijderd

6.1.2

Stichting Bovenlanden Aalsmeer; Groene As Bovenlanden (KL 30)

€ 400.000

Verwijderd

6.1.2

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier; polder Waard Nieuwland (NHN 23)

€ 450.000

6.1.2

Gemeente Schagen; Boskerpad realisatie NNN Inrichting (NHN 16)

€ 247.000

6.1.2

Landschap Noord-Holland; NNN Inrichting Zandpolder (NHN 17)

€ 500.000

Gewijzigd

6.1.2

Groengebied Amstelland; maatregelen duurzaam beheer Diemerbos

€100.000

Nieuw

6.1.2

Staatsbosbeheer; Houtrakpolder

€ 350.000

Nieuw

6.1.4

Gemeente Wijdemeren; ’s Gravelandsevaart (Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen)

€ 100.000

6.1.4

Regio Gooi en Vecht; kano-oversteek Vuntus (Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen)

€ 7.500

6.1.4

Regio Gooi en Vecht; zonneveer (Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen)

€ 171.000

6.1.4

Regio Gooi en Vecht; Radingpad (Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen)

€ 32.300

6.1.4

Gemeente Wijdemeren; projectleiding Vaarverbinding ’s Gravelandsevaart

€ 100.000

6.1.4

Gemeente Wijdemeren; voetgangersbrug 's-Gravelandsevaart (NH-pad) (GV 39)

€ 22.500

6.1.4

Groengebied Amstelland; wandelnetwerk Amstelland (GV 39)

€ 143.800

6.1.4

Groengebied Amstelland; ruiterpad Diemerpolder (GV 39)

€ 60.000

6.1.4

Groengebied Amstelland; recreatiemakelaar Diemerscheg (GV 39)

€ 30.492

6.1.4

Staatsbosbeheer; Duurzaam Beheer Diemerbos (GV 39 en GV 64)

€135.000

6.1.4

Recreatieschap Spaarnwoude; verplaatsing pont De Opstapper naar Schoteroog

€ 40.000

6.1.4

Recreatie Noord-Holland; quick scan wandelnetwerk Zuid-Kennemerland

€ 17.500

6.1.4

Stichting Fietsplatform; Landelijke Fietsroute 23a Zuiderzeeroute

€ 75.000

Nieuw

6.2.1

Natuurmonumenten; groene Uitweg, Fort Abcoude en omgeving

€ 290.000

6.2.1

Natuurmonumenten; overgangsbeheer

€ 225.000

Nieuw

6.2.1

Stichting Natuurcollectief Noord-Holland; opstart- en organisatiekosten Natuurcollectief 2017/2022

€ 34.755

6.2.1

Stichting Natuurcollectief Noord-Holland; begeleiding en certificering van aanvragers SNL-N

€ 29.450

6.2.1

Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken; ruige mest op Vaarland 2018

€ 47.959

6.2.1

Vereniging Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer Water, Land en Dijken; oplossen knelgevallen ANLB

€ 20.000

Nieuw

6.2.1

Staatsbosbeheer; extra kosten herfstmaaien Eilandspolder-Oost

€ 12.304

Nieuw

6.2.2

Faunabeheereenheid; reguliere taken

€ 427.447

Gewijzigd

6.2.2

Faunabeheereenheid; maatregelen uitvoering ganzenbeheer

€ 493.769

Gewijzigd

6.2.3

Goois Natuurreservaat

€ 722.380

6.2.3

Stichting Landelijk Fietsplatform; coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2018/2019

€ 32.559

6.2.3

Stichting Wandelnet; coördinatie en systeembeheer van de landelijke routenetwerken fietsen 2018/2019

€ 34.183

6.3.1

Landschap Noord-Holland; Groene Gezonde Leefomgeving (Groen Kapitaal)

€ 100.000

Nieuw

6.3.2

Nationaal Park Zuid Kennemerland

€ 121.789

6.3.2

Nationaal Park Duinen van Texel

€ 136.211

6.3.2

Agrarisch Natuurvereniging Water, Land en Dijken; boerderij-educatie Laag-Holland

€ 80.000

6.3.2

Bureau Promotie Laag Holland

€ 80.000

6.3.1

Landschap Noord-Holland; uitvoering Programma 'Betrekken bij Groen'

€ 608.000

6.3.1

Landschap Noord-Holland; Innovatieprogramma Veen

€ 1.000.000

6.3.1

Stichting Oer-IJ; Oer-IJ gebied

€ 63.750

Gewijzigd

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2018

Gewijzigd

Programma 7 Cultuur en Welzijn

7.1.1

Vereniging Dorpswerk Noord-Holland

€ 60.000

7.1.1

Sportservice

€ 120.000

7.4.1

Plein C

€ 250.000

7.4.1

Probiblio

€ 2.384.240

7.5.1

Stichting NMF; steunpunt M&A

€ 180.865

7.5.1

Mooi Noord-Holland; steunpunt M&A

€ 279.135

7.5.2

Gooise Meren; toeristisch informatiepunt

€ 10.000

Gewijzigd

7.5.2

Molenfederatie

€ 15.000

7.5.2.

Stichting Fort bij Penningsveer; restauratie fortwachterswoning bij Fort Penningsveer

€ 16.000

Nieuw

7.5.2

Vestingmuseum Naarden; gele loods, restauratie en infopunt Vesting Naarden en NHW

€ 330.000

7.5.2

Waternet; Fort Spion

€ 300.000

7.5.2

Stichting Liniebreed Ondernemen; publiekscommunicatie Stelling van Amsterdam

€ 70.000

7.5.2

Stichting Uiteraard Uitermeer; herstel keerkom bij Fort Uitermeer

€ 200.000

7.5.2

Landschap Noord-Holland; Fort bij Veldhuis: restauratie kruitmagazijn en genieloods

€ 300.000

7.5.2

Stichting Pampus; vernieuwing Pampus Experience

€ 300.000

Gewijzigd

7.5.2

Landschap Noord-Holland; restauratie Fort Zuidwijkermeer

€ 305.000

7.5.2

Monumentenwacht Noord-Holland

€ 112.000

7.5.2

ROP Midden-West

€ 17.000

7.5.2

ERM voor het project certificering inspectiemethode

€ 17.130

7.5.2

Stichting Oneindig Noord-Holland

€ 200.000

OD

Naam subsidie aanvrager

Max subsidie 2018

Gewijzigd

Programma 8 Financieen

8.2.1

Stichting Amsterdam Economic Board / bijdrage Amsterdam Smart City

€ 100.000

Nieuw