6   Aanbestedingen

Europese aanbestedingen 2018

Aangekondigd

Gegund

Bedrag

Contracten

4

7

153.925.500

Raamcontracten

0

2

n.v.t.

Totaal

4

9

Niet-Europese aanbestedingen 2018

Type

Categorie

Bedrag

Aantal

%

Openbaar
(drempelwaarden werken > € 50.000 - < € 5.000.000)

B1

Conform

1

159.592

1%

B2

Uitzondering PNH

0

0

0

B3

Uitzondering EA

0

0

0%

B4

Afwijking

0

0

0%

Meervoudig onderhands
(drempelwaarden leveringen en diensten:
> €50.000 - < € 221.000)

C1

Conform

25

2.776.687

16%

C2

Uitzondering PNH

10

1.439.457

8%

C3

Uitzondering EA

0

0

0%

C4

Afwijking

0

0

0%

Raamcontract

D

91

12.822.012

75%

Totaal

127

17.197.748

100%

Ontwikkeling aanbestedingen

Jaar

2014

2015

2016

2017

Type

Aan-
tal

Bedrag in €

Aan-
tal

Bedrag in €

Aan-
tal

Bedrag in €

Aan- tal

Bedrag in €

Europees

26

276.803.317

14

157.420.000

28

290.468.032

16

151.534.000

Openbaar

11

12.329.211

10

15.364.559

15

18.314.238

6

10.201.710

Meervoudig onderhands

53

6.505.498

62

6.614.289

83

9.400.105

91

14.939.165

(Mantel-/ raam)
contract

237

79.988.485

226

372.400.292

172

155.778.880

261

202.464.103

Totaal

327

375.625.511

312

551.799.140

298

473.961.255

374

379.138.978