Doelenboom

Beleidsdoel

Algemene dekkingsmiddelen verzorgen

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel

Overhead

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen

Beleidsdoel

Overige subproducten

Verandering: geen.
Toelichting: geen.

Operationele doelen