3   Overzicht verwerkte tussentijdse wijzigingen

Wijziging nummer

Datum

Voordracht

1e wijziging programmabegroting

26 maart 2018

PS Voordracht, 966205-1024831

2e wijziging programmabegroting

26 maart 2018

PS Voordracht, 1016028-1045734

1e budgettair neutrale wijziging

9 februari 2018
13 februari 2018

Directie CC, 1040006-1041761
GS, 1040006-1042010

2e budgettair neutrale wijziging

12 maart 2018

Directie CC, 1040006-1050042

3e budgettair neutrale wijziging

17 april 2018
24 april 2018

Directie CC, 1040006-1065464

GS, 1040006-1066538

4e budgettair neutrale wijziging

14 mei 2018
15 mei 2018

Directie CC, 1040006-1075177

GS, 1040006-1075725

5e budgettair neutrale wijziging

11 juni 2018

Directie CC, 1040006-1085117